Bible Text: Luke 5:27-32 | Preacher: Bill Salier | Series: Finding Certainty with Jesus

Bible Text: Luke 5:17-26 | Preacher: Ray Galea | Series: Finding Certainty with Jesus

Bible Text: Luke 4:14-44 | Preacher: Ray Galea | Series: Finding Certainty with Jesus

Bible Text: Luke 3:21-4:13 | Preacher: Ray Galea | Series: Finding Certainty with Jesus

Bible Text: Luke 3:1-20 | Preacher: Matt Sparks | Series: Finding Certainty with Jesus

Bible Text: Luke 2:21-52 | Preacher: Ray Galea | Series: Finding Certainty with Jesus

Bible Text: Luke 2:1-20 | Preacher: Ray Galea | Series: Finding Certainty with Jesus

Bible Text: Luke 1:21-56 | Preacher: Ray Galea | Series: Finding Certainty with Jesus

Bible Text: Luke 1:5-25 | Preacher: Ray Galea | Series: Finding Certainty with Jesus

get in touch